Cenník

Základné vstupné vyšetrenie a diagnostika40 €
Medicínska konzultačná a poradenská činnosť do 30 min.80 €
Medicínska konzultačná a poradenská činnosť každých ďalších začatých 15 min.25 €
ACP Therapia - biologická liečba vlastnou krvou (1 aplikácia)200 €
Aplikácia kyseliny Hyaluronovej (jeden kĺb)80 €
USG Diagnostika - sonografické vyšetrenie - pohybový aparát20 €
Intraartikulárna Injekcia (nezahŕňa cenu lieku)15 €
Injekčná aplikácia kortikoidu a lokálneho anestetika (zahŕňa cenu lieku)36 €
Liečba extrakorporálnou rázovou vlnou - jedno sedenie50 €
Rezervovať termín